HEEMPARK   's-HERTOGENBOSCH

 

 

 

HEEMPARK

's-Hertogenbosch

Heempark 's-Hertogenbosch

Wat is een Heempark?
Een Heempark bevat wilde planten en plantengemeenschappen, die van nature in een omgeving kunnen voorkomen.

Het is meer dan een verzameling brandhout en onkruid die sommigen er in zien, meer dan zo maar een stukje buiten dat zich, aan de stadsrand gelegen, aan de stad onttrekt. Het 'heem' in Heempark staat voor inheems. Geen kokospalmen dus, omdat die hier nu eenmaal niet van oorsprong voorkomen.

Doel en Beheer van het Heempark

Waar?

Rondleidingen

Incidenteel of op verzoek worden er rondleidingen door het Heempark gegeven. Aanvragen via secretaris@heempark-s-hertogenbosch.nl.

IN MEMORIAM BEN VAN BENNEKOM  11-11-1940 –  26-6-2019 

Ben van Bennekom In 2005 startte Ben samen met de dan nog enige vrijwilliger en ons helaas vorig ontvallen Broeder Cor van Rooij een nieuwe werkgroep voor het herstel en verdere ontwikkeling van de heemtuin.

Met de inzet van meerderevrijwilligers wist hij het sterk verwilderde park weer op orde te krijgen. Hij kon op de ondersteuning rekenen van deskundigen op het gebied van vleermuizen, steenuilen, zweefvliegen en kruiden.

Dankzij Ben is op 4 juli 2014 de  Stichting Heempark 's-Hertogenbosch opgericht om het voorbestaan van het park te waarborgen en om als een van de belanghebbenden in Het Bossche Broek mee te kunnen beslissen over de toekomst . 

Hij hield lezingen en excursies om de bekendheid van het park onder de Bossche samenleving en daar buiten te vergroten. Hij kon boeiend en met grote kennis van zaken vertellen over de talrijke soorten planten en dieren die in het heempark voorkomen.
Met de naburige Bossche Broekschool onderhield hij goed contact. Elk jaar bezochten leerlingen het park  om onder zijn leiding actief te zijn.

In 2017 is Ben definitief gestopt als vrijwilliger bij het Heempark..Hij is van grote betekenis geweest voor de organisatie, educatie en de PR van de Stichting Heempark 's-Hertogenbosch.
Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor zijn toewijding en ongebreidelde inzet voor Het Heempark. 

Het bestuur van Het Heempark 's-Hertogenbosch.