logo heempark den bosch zuid
 • boshyacint

  HEEMPARK

  's-Hertogenbosch

De poort wordt herplaatst en gesloten, maar hoe nu verder?

De gemeente heeft te weinig mankracht (geld) om het park in zijn huidige staat te onderhouden en andere wegen zullen gevonden moeten worden om niet al het werk dat 25 jaar aan het park is besteed verloren te laten gaan. Een duidelijk plan zal opgesteld dienen te worden wil het park behoeden blijven.

{tab=1985}

Na enige excursies in ander Heemparken en overleg wordt besloten om het beheer van het Heempark om te buigen naar het verkrijgen van een natuurtuin. De Heer Londo, medewerker bij het R.I.N. wordt om advies gevraagd en er wordt op bescheiden schaal gestart.

{tab=1986}

De wenselijkheid om een goed beleidsplan op te stellen bestaat al sinds 2 jaar terug.

De vraag is alleen, hoe en in welke mate het plan moet worden toegepast. Een Plan is niet meer dan een houvast voor het nemen van beslissingen. Naast het beleidsplan moet ook een uitvoeringsprogramma worden opgesteld om het gestelde doel te bereiken. Een plan op zich is natuurlijk niet voldoende. Wij, gemeente en ander vrijwilligers, zullen moeten handelen volgens het plan. Daarom moet e.e.a. duidelijk worden aangegeven. In het beleidsplan worden de hoofdlijnen van het beleid vastgesteld. Door het formuleren van doelstellingen en het maken van keuzes hieruit, wordt richting gegeven aan het toekomstige beleid. Dit kan weergegeven worden in een jaarlijks vast te stellen programma. In dat programma wordt aangegeven welke prioriteiten er aan de uitvoering, om de doelstelling te bereiken, moet worden gegeven. Tevens wordt aangegeven welke middelen er ter beschikking zijn voor de uitvoering en wie voor de uitvoering zorg draagt.

{tab=1997}

Het Heempark wordt geplaagd door veel oneigenlijk gebruik en vandalisme. De omheining werd opengeknipt, de kostbare Jeneverbes in brand gestoken en de jongeren uit Zuid sloopten het park en groeven diepe gaten in de heideheuvel. De nieuw aangelegde plantmuur werd regelmatig gesloopt. Pikhouwelen, zagen, sloophamers en spaden en geen enkele ouder had iets in de gaten. De door de gemeente geleverde schaftkeet werd diverse malen in brand gestoken. De laatste beheerder, de heer Krijger had er schoon genoeg van.

Vrijwilligers van IVN en K.N.N.V. waren steeds minder te motiveren en trokken zich uiteindelijk terug. Het Heempark heeft echter nog steeds zeer veel natuurwaarde.

In overleg met het Beheer Openbare Ruimte ontstond in 1996 het Initiatief Reanimatie Heempark onder leiding van Jan Noordman. Hieruit is een werkgroep ontstaan die het park reanimeert en onderhoudt voor zover dat tot de mogelijkheden hoort.

De Heideheuvel werd Heischraal Grasgrond omdat Heide een veel intensiever beheer vraagt. Het Heempark werd door het voortdurend slopen van de omheining uiteindelijk (helaas) volledig open gesteld. Het heeft risico's die verminderd kunnen worden door een veelvuldiger bezoek van daadwerkelijk geïnteresseerden en betrokken mensen.

Imkers bijvoorbeeld hebben nog te weinig vertrouwen in een volledig open park.

Nog gaat het goed. Men werkt aan een verdere, heden adequate ontwikkeling.

Er valt nog veel aan schoonheid en rust te genieten. De biotopen verkeren in een behoorlijk evenwicht. Veel dieren voelen zich er oprecht thuis. Er valt veel te ontdekken voor wie er oog voor heeft. De ruim 250 plantensoorten halen het weliswaar niet bij die 800 die er te vinden zijn in de Thijsse's Hof aan de Mollaan in Bloemendaal, maar we hebben dan ook geen kalkrijke duinen. Ik  ( Gerard Sluijter ) sluit maar met de woorden van Jac. P.Thijsse

"...Maar wij willen helemaal geen dringende invloed uitoefenen op de behandeling van den Hof. Wanneer de mensen er willen komen alleen om de rust en de aantrekkelijke ruimte, dan is ook dat ons welkom. Op den duur komen ze toch tot belangstelling in bijzonderheden".

Het beheer wordt tot begin 2005 door 1 man, Cor van Rooij, met ondersteuning van het BOR gedaan.

Met dank aan Gerard Sluijter VWN/IVN

{tab=2005}

Gedurende 7 jaar werd het Park dus onderhouden door 1 man, Cor van Rooij, het Park was in die tijd volledig geopend. Vernielingen namen af, maar onderhoud was minimaal en de ondergroei ging woekeren. Bramen, Brandnetels en Klimop groeiden vanuit de bosrand steeds verder naar binnen.

In dit jaar kwam er versterking, de werkgroep bestaat nu ( 2011) uit 9 mensen V/M plus een aantal onregelmatige medewerkers. Bramen, Brandnetels en Klimop zijn  teruggedrongen. Gevallen blad werd sneller geruimd en de voorjaarsbloeiers herstelden. Door de ondertussen hoog opgeschoten bomen is de Heideheuvel grotendeels in de schaduw komen te liggen en is de heide verdwenen. Door het dunnen van het hakhout bij de Heideheuvel is een beperkte reconstructie van de heide mogelijk geworden. Er is afgeplagd en een aantal heidestruiken en Jeneverbessen is aangeplant. Je zou het niet verwachten maar Konijnenneuzen zijn bestand tegen de Jenerbes- en Hulst-stekels. De Jeneverbes met gaas moeten beschermen. Kijk naar de onderkant van de vele Hulstbomen en je weet gelijk hoe lang een Konijn, dat op zijn/haar achterpoten staat, lang is.   De verdwenen plantenmuur is in reconstructie. Het vogelvoeren wordt systematisch aangepakt.

{tab=2010}

Er worden elk seizoen rondleidingen georganiseerd, er komt een elektronisch kwartaalblad en daarna, vanwege de actualiteit een maandblad. Inventarisering  van planten en dieren is op, korstmossen en grassen na, bijna compleet.

Een eerste aanzet voor een eigen website. Op 12 september vond de Duizendsoortendag plaats. Op een regenachtige zondag waren alle werkgroepen van VNW/IVN in het Park actief.

Ze komen tot de waarneming van 312 soorten  ( zie Inventarisaties in het hoofdmenu).

Tijdens deNacht van de Nacht kreeg de werkgroep een Groene Handdruk van wethouder Eigeman, waarde € 350 . Van dit geld is deze website betaald. Op de Beursvloer ( een contactgelegenheid voor vrijwilligersorganisaties met bedrijven die sociaal bezig willen zijn ) worden afspraken gemaakt om de Heemparkfolder te herzien en de Plantenmuur te herstellen. Weer een koude winter, een nieuwe vrijwilliger, John Motha neemt het vogelvoeren op zijn schouders. Is er 20 uur per week mee bezig.

{tab=2011}

Vogelvoeren is arbeidsintensief. De vogelexcursie op 23 januari gebeurd in samenwerking met VNW/IVN, het is tevens onze deelname aan de landelijke Tuinvogeltelling ( zie inventarisaties ). Folder zal in 2 delen gesplitst worden ( een Stadsfolder met een routebeschrijving naar het Heempark en een Parkfolder met alleen maar Parkinformatie ), Tijdens het werken hieraan is de plattegrond van het Park aanmerkelijk verbeterd. Website komt in de lucht.

Op 12 maart, kwamen 2 heempark medewerkers aan het woord op Boschtion FM.

Begin april is een plantenmuur gebouwd. Het is de dertiende biotoop in het park.

Bedoeling is dat de typische flora van de vestingmeren er zich zal vestigen, of er op worden aangebracht.

Een meerjarenproject.

28 juni, het park word getroffen door een krachtige storm. Paden moeten veiliggesteld worden en voor de meeste bomen komen beroepshouthakkers. Een klein deel wordt opgeruimd door openhaardbezitters. Het duurt een paar weken voor dat de meeste takken opgeruimd zijn. Het hele dikke hout moet wachten tot de grond hard genoeg is voor zwaar transportmateriaal. Van de nood een deugd gemaakt en op een van de open plekken een kweekplek ingericht. Op een andere open plek laten we de natuur haar gang gaan.

23 augustus Uitzending van een interview op Boschtion TV. Bekijk opname onder de rubriek :

" Heempark in de pers".

2 november Feestelijke opening herstelde Kruidentuin. 


{tab=2012}
28/12 t.m. 25-01-2012
Fotowedstrijd, hang een vetbol in het Park, maak er een foto van en mail die naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Winnaar krijgt certicaat en eervolle vermelding in maandverslag van januari. Ook een actie gestart met T-sshirts met Heempark opdruk.

3 januari  We hebben, via BIG subsidie gekregen voor een grotere opslag, meubilair en een boschmaaier. Helaas is de aanvulling van de aanvraag niet meegenomen. De in de aanvraag bedoelde container bleek een wrak te zijn. We hebben 1000 euro meer nodig.

5 januari Joop en ik hebben een girorekening voor het park geopend. 655491274 v.a.u.g = voor al uw giften.

6 januari Website onderhanden genomen door Ton Kemp van Dommelweb. Alle kronkels gladgestreken.

15 januariWINTEREXCURSIE Het weer werkte mee, zonnig en bijna windstil, ± 4 graden. Om 2 uur waren er 23 al deelnemers.

Aan het begin werd stilgestaan bij het ontstaan en beheer van het park. Daarna uitleg en demonstratie vogelvoeren. De bijbehorende folders vonden na afloop gretig aftrek. Onder de deelnemers bevond zich Jan Aantjes, de vleermuiskast-medewerker van ons park. Hij hield halverwege de excursie een boeiend betoog over vleermuisinventarisatie.

Er is veel meer over het park, nestkasten en planten verteld dan over vogels. Wel werd met trots de nieuwe broedgevallen van sperwer en bonte vliegenvanger vermeld. Bij de nieuwe plantenmuur aan de hand van foto’s de ontwikkelingen van de laatste 8 maanden gezien. Dat was boven verwachting.

De op 28 juni omgewaaide bomen riepen ook verbazing op. We hebben waargenomen: ekster, gaai, kraai, heggenmus, koolmees, pimpelmees, staartmees, groenling, wilde eend, roodborst, vink, keep, meerkoet, grote bonte specht, merel, kuifeend en kauw.

De meeste deelnemers wisten niet dat als je een wilde eend hoort dat meestal een vrouwtje is. Van de paddenstoelen een zeer fraai groepje geweizwammetjes gevonden.  De aanwezigheid van konijnen was weer overduidelijk. Her en der staken de boshyacinten al hun bladeren uit de grond. Van de hazelaar waren de mannen al aan het ontluiken, de vrouwen aarzelden nog een beetje. Al met al een zeer geslaagde excursie.

Idee van bezoeker: waarom zetten we geen collectebus neer? Goed bedacht, we komen altijd geld tekort. Model in in ontwerp.

 

18 januari Negenennegentig volgers op Twitter, 100ste krijgt een prive rondleiding, het werd @MTTNextGen Het volgende getweet: Jullie zijn onze 100ste volger. Maak een afspraak voor een rondleiding contact onze website.

In het park was het slecht weer, groeiplaatsen sneeuwklokjes bladvrij gemaakt. Selma heeft wat kleine defecten die aan de partytent waren ontstaan gedurende  het in een storm opzetten, vakkundig gerepareerd.

19 januari Een stapel gereedschap thuis geleverd gekregen, maandag laatste spa ophalen. We hebben nu alleen nog maar een baggerbeugel nodig. Leuk bericht op Twitter: Ook elzen hangen de vlag uit - http://www.natuurbericht.nl/?id=7475 Wij gingen eens goed zoeken, niets gevonden. Alle plaggen het park uitgewerkt.

20 januari Gesprek Cindy stagiaire van de ecologische hovenieropleiding van stichting Oase, om over haar mogelijkheden bij ons te praten. Cindy enthousiast, met een berg gegevens en fotoboek naar huis.

21 januari Voeg me af: Waar blijven de inzendingen voor de fotowedstrijd? Waar blijven de aanvragen voor een tas of T-shirt met opdruk?  

22 januari TUINVOGELTELLING Om 7.30 uur in het park, het begon al licht te worden. Alle voederplekken van verse voorraad voorzien. Telescoop op de smeerplek van de grote eik gericht. Op wat eksters na bleef het eerste uur erg rustig. Daarna kwam het langzaam op gang. Tellers kwamen, waarschijnlijk, vanwege de dreigende regen niet opdagen. De eerste bezoeker was een loslopende hond daarna kwam er een trimster langs, die naderhand terugkwam met man en 2 kinderen om aan de fotowedstrijd deel te nemen. Camera en verrekijkers reageerden weinig positief op de nattigheid. Close-up glanskop daardoor mislukt. Het park was de rust zelve.

Behalve toen 11 eksters 4 zwarte kraaien begonnen te “mobben”, dat wil zeggen lastig te vallen. De kraaien kozen het hazenpad.Met tussenpozen werd het heel druk op de grond en in de bomen, zodoende 25 soorten waargenomen. Glanskop was nog nooit eerder in het park gezien. Om 11.15 liep het storm, wel 6 vogeltellers extra. Eindelijk weer eens aan een groepsfoto gedacht, maar niet naar de namen gevraagd. De jeugd vond de plassen veel leuker dan een foto of vogeltjes.

Waargenomen soorten:

 • Boomklever 3, Boomkruiper 2, Ekster 11, Gaai 2, Groenling 8, Grote bonte specht 1,
 • Houtduif 6, Kauw 6, Koolmees 8, Merel 5, Pimpelmees 6, Roodborst 1, Spreeuw 1,
 • Staartmees 8, Stadsduif 4, Turkse tortel 2, Vink 7, Winterkoning 1, Zwarte kraai 4
 • Fazant 1, Glanskop 2, Groene specht 1, Meerkoet 4, Wilde eend 3

24 januari We ontvingen van Canon 1000 folders in ruil voor Fotoboek

26 januari Overhandiging partytent door DKM  zie in de pers

23 februari Vouwbanken, vouwtafel en gereedschap via BIG verkregen aangekomen.

25 februari Einde fotowedstrijd, slechts een deelnemer.

29 februari Enquete opgenomen in mandverslag.

1 maart Begonnen met Ijsvogelwand op 3 maart af.

16 maart Afplaggen is gebeurt perceel 3/4 ingezaaid, 1/4 natuurlijke ontwikkelimg.

25 maart Selma en Ben testen het jeugdprogramma met de weekendschool. Wederzijds goed bevallen.

26 maart Nieuwe steenuilenkast opgehangen.

31 maart Weinig deelnemers aan enquete, maar 95% zeer positief over Maandverslag.

Teller ooit waargenomen soorten staat op 805.

1 april Tot nu toe 2 reacties op “Als u dit niet heeft gelezen” ;-))  Lekker bezig geweest met declaraties, planning, inventaris opslag en nog veel meer.

8 april Lente-excursie bijna 40 deelnemers, bloei was wat achter gebleven, maat toch hele mooie dingen gezien.

24mei Bezoek Werkgroep Oase aan ons Park. Waren onder de indruk van onze resultaten, gegeven de barre omstandigheden.

31 Mei Goede resultaten in het afgeplagde en ingezaaide deel van de bloemenweide Marisdistel werd als eerste herkend.

Half juni Er was iemand van de werkgroep die de uilenkast heeft geplaatst en hij

heeft de kast geïnspecteerd. Er zaten 2 uilenjongen in, we hebben dus 2 uilskuikens in het Heempark.

11 juli Midzomerfeest in de Eendenkoii Maaspoort. De kooi ligt goed beschermd , dus kunne ze veel kwetsbare zaken laten zien.  

12 juli Meer dan 45 gepensioneerden van JBZ op bezoek, iedereen genoot en niet alleen omdat het eens niet regende.

25 juli Zeer geslaagde excursie: aanleiding berichtje op voorpagina Bossche Omroep.

In principe een korte rondleiding, maar liep uit tot bijna 1,5 uur. Collectebus is met € 30 gespekt door deelnemers. Er liep een plantenkenner mee, hij gaat enkele planten voor ons determineren. Ondanks de hitte sloegen de aanwezige werkers nog aan de slag met Jacobskruiskruid. Soortenteller op 818 Regenboogrussula.

1 augustus Verbazing alom: Zitboomstam bij de vijver, dreef nu in de vijver. Jeugd, niet sterk genoeg om een leeg blikje naar de prullenbak te dragen, stelde blijkbaar de zitgelegenheid niet op prijs. Ze hebben met man en macht, de half ingegraven stam, eerst bijna een halve meter omhoog gerold en daarna dwars door de begroeiing naar beneden gerold. Voor ons was het een hele klus om hem eruit te halen.

29 augustus  Wespendief actief in het park. 2 wespennesten uitgegraven.

3

31 augustus Bezoek gebracht aan de heemtuin in Rucphen. Hele mooie tuin met een grote zadencollectie. Een aantal zakjes meegekregen in ruil voor broedknoppen Blaasjeskruid. De Broedknoppen sturen we, na de vijverschoonmaak, gewoon per post.

1 september Bevestiging gekregen over de aanwezigheid van Wespendief.

3 september Artikel geplaatst op Den Bosch Dichtbij.

http://denbosch.dichtbij.nl/regio/wespendief-breekt-nesten-open

We haalden zelfs Teletekst van Brabant Nieuws van Omroep Brabant

9 september Open Monumentendag Begon slapjes, maar even voor 2 uur brak het los. Totaal meer dan 100 bezoekers, zo druk dat we zelfs geen enkele groepsfoto konden maken. Laatste bezoekers pas om 17.30 uur vertrokken. Wat wel opviel was dat voor veel mensen het Park moeilijk te vinden was. Het is nu tijd om, eindelijk, de bewegwijzering te verbeteren.

12 september 3 enthousiaste jongelui van Helicon Groen dierverzorgersopleiding kwamen met minimale voorlichting vanuit de school een promofilmpje maken. Ze zullen de resultaten op YouTube zetten. Nooit meer iets van vernomen.

15 september Vrijwillersmarkt: resultaten 7 mensen willen graag maandverslag ontvangen, 1 advies voor de reparatie kettingzaag, 1 werver van Galant komt het Heempark bezoeken. 22 gesprekken gevoerd. Van die 22 wisten er 15 niet van ons bestaan af. Boschtion.com vroeg om een jaarverslag.

19 september ‘s Middags bezochten 22 bewoners van de Zuiderschans het Heempark. Eerstejaarsleerlingen Verzorging van het KW1C, onder leiding van docente Cecile de Bruyn, zorgden voor het duwen.

20 september Was het nog drukker. In totaal kregen 60 leden van de Alzheimer Vereniging, in 3 groepen gesplitst dezelfde rondleiding onder leiding van Marco, Cor en Ben. Veertig anderen maakten een wandeling door het Sterrenbos aan de hand van een IVN-ommetje.

30 september Een luchtfoto ontdekt, gemaakt tijdens de overstroming van 1995.

Wegens het geringe succes is de T-shirt actie met ingang van 1 oktober gestopt.

3 oktober organiseerde de werkgroep in samenwerking met de stichting Buitengewoon (buitenschoolse opvang van leerlingen uit het speciaal onderwijs) de laatste opruiming van stormschade hout.
De allerlaatste stukken stam, overgebleven na de storm van vorig jaar werden door de deelnemers versierd. De stammen zijn op zithoogte gezaagd en kunnen dus thuis als krukjes gebruikt worden. In de pauze werd er een rondleiding door het park gegeven. Vooral de paddenstoelen en de vleermuiskasten trokken daar bij de aandacht.
Het afvoeren gebeurde in optocht naar de Homeruslaan.
We kijken terug op een zeer geslaagde middag met gelukkig geen regen.

’s Avonds ( na een tip van Galant) subsidie aangevraagd bij Groen en Doen voor de interne gidsenopleiding. Bescheiden opgesteld, maar het moest minstens € 1000 zijn.

4 oktober De vijver moet schoon maar het vlot is kapot. Met man en macht aan de slag.

5 oktober Lezing in de Taling gegeven. Allerlei leuke dingen gedaan o.a. zingen van Kabouter Prikkebeen. ’s Avonds werd het TV- interview uitgezonden. Link helaas niet mogelijk.

7 oktober Excursies nooit meer op de eerste zondag van de maand plannen. Koopzondag en allerlei festiviteiten in de stad. Het was te merken aan ons bezoekersaantal. Met Joop totaal 16 deelnemers rondgeleid. Iedereen heeft genoten van de Taxusvruchten en napraatpapier viel ook erg in de smaak. s’Avonds bij ETI BioInformatics apps aangeschaft om op mijn iPad b.v. bomen aan hun knoppen te kunnen herkennen. Ook Vogels van Europa geladen, fantastisch makkelijk determineren en er zitten zelfs de geluiden op. Ook de paddenstoelenapp werkt goed.

25 oktober Weer maaisel weggewerkt, bijna 30 overvolle kruiwagens het park uit gereden. ’s Avonds naar de MAS-markt ( MAatschappelijke Stage voor scholieren ). Deze stages zijn dit jaar voor het eerst verplicht, maar het merendeel van de Tweede Kamer wil ze weer afschaffen. Zeven gesprekken van minstens 10-15 minuten gevoerd. Breekpunt was elke keer onze beperkte werktijd, maar één bezoekster was zo enthousiast dat we haar de ruimte bieden om buiten de normale tijden de flora en fauna van de vijver te inventariseren. Allereerst op macroniveau en later op microniveau. Ze maakt een afspraak zo gauw haar nieuwe rooster bekend is.

29-30 oktober Gidsen opleiding verder uitgewerkt en materialen voor MAS-stagiaire verzameld.

31 oktober Om het werken van Jonice (MAS-stagiaire) te vergemakkeleken een draagbare digitale microscoop besteld. Contact met BOR over de container, ze hebben beloofd zo snel mogelijk alles te regelen. De valkenier was weer in het park. Hij heeft 2 Amerikaanse steppenbuizerden in opleiding. Zijn oude vogel verkoos de vrijheid boven Vught. Zijn manier van konijnenoverlast is de minst verstorende en meest humane.

1 november In de omgeving van de kruidentuin eindelijk er aan toegekomen van het afzetten van een deel van het hakhout. Hele mooie stammen zullen gebruikt worden om de fietsenstalling uit te breiden.

2 november Eindelijk was het zover: Container verplaats. Kraandrijver was niet instaat het geheel horizontaal te houden, Naar links en rechts scheefgehouden. Gevolgen: Boekenplanken leeg, gereedschap uit de houders en dat 2 keer. In de container ligt een grandioos Mikadospel.

7 november Na enige discussie plaats voor de grotere container bepaald en uitgezet. Begonnen met een gleuf te graven.

19 november Vooruitlopend op de feestelijke plaatsing van de container kregen we van Ben van Sleeuwen (PRIMERA) een fles champagne. Besloten de fles niet kapot te slaan maar er mee te toasten. Dopen doen we met vijverwater.

22 november Fundering af, gelijk Henk Verschuur foto gemaild met verzoek de bestelling van de container te plaatsen. We gaan een tijdcapsule maken voor het nageslacht. Als overX jaren de container weer te klein is geworden zal men een in kunststof en glas verpakt document vinden met datum insluiting. Het A-4tje is voorzien van foto’s medewerkers en in de hoop dat er nog een methode is om het lezen een USB-stick met alle maandverslagen en overzichtfoto’s van het park. Met Joop om 15.00 uur naar Avans Hogeschool voor de Beursvloer. Het enige wat niet lukte was het laten drukken van onze folder. We hebben:

v een ontwerpster voor de decoratie buitenkant container, Studio Limon

v verf en primer, SPS
weten te ruilen voor elk een klein logo op de container en rondleidingen voor personeel.

v stellingmateriaal voor de inrichting incontainer, Schadeloo Proffesioneel

v en een excel-programma voor de boekhouding, Sars Interim weten te ruilen voor rondleidingen van personeel.

 27 november Met Joop naar Susteren om container te bekijken.( Onderweg samen over inrichting zitten nadenken.) Alles heeft wel een deukje of een bobbel maar het mooiste model uitgezocht. Telefonisch overleg met R&B (nieuwe naam BOR). Morgen beslissen ze.’s Middags stagiaire Jonice in het park, tijdens het wachten op haar een nieuwe waarnemer “opgedaan”. Ben Selten meldde 2 Kleine Bonte Spechten. Met Jonice het wateronderzoek afgeblazen ( te laat in het seizoen om goede resultaten te krijgen ), zij heeft thuis 12 vetbollen gemaakt. In het Park ontdekte ze dat de dode berk bij de omheining door de storm halverwege is gebroken. Ligt heel veilig in een vork van nabije boom. Lijkt ons leuk om de ontwikkeling van de nu verticaal staande Berkenzwammen te volgen.

30 november Henk Verschuur van R&B ( vroegere BOR ) beloofde met de hand op zijn hart: In december komt de beste container die we ons kunnen veroorloven. Binnenkant ongebruikt, buitenkant groen.

5 december Terwijl iedereen blad verwijderde de vogels gevoerd. Park zo goed als schoon. Kregen verschillende commentaren op de schone paden, varierend van prachtig tot we willen graag met onze voeten door de blaadjes schoffelen.

6 december Verder met blad verwijderen en vogelvoeren. Weer was weer tegen de verwachting in dus droog. Weer vergeten het aantal kruiwagens te tellen. Afvalbakken door gemeente afgesloten.
7- 11 december Dagelijks vogel voeren, de ene keer hele park wit met vallende sneeuwklompen en dan weer groen en regen. Smeren doen we even niet, de eksters worden te handig. De emmer die aan de banktafel was opgehangen om vuilnis in te doen heeft tot zondag goed gewerkt maar is toch in elkaar getrapt.
12 december Met maar vijf man in het park, achter de vijverhet moerasland ontbladerd. Konijnen hebben midden in defundering een hol gegraven en bosmuizen zijn weer in de opslag doorgedrongen, met als resultaat een leeg gegetenpindasnoer. Geoefend met loeps.Vanochtend vroeg een telefoontje van Frank van Lexmond van Schadebo of we zo vriendelijk wilden zijn om het beloofde stellingmateriaal op te komen halen.Joop gecharterd en meer dan 20 plankendragers mee gekregen met de belofte dat als we tekort kwamen we alleen maar hoefden te bellen voor een aanvulling

24 december

Voeren duurt 45 minuten eer alle bollen, smeerplekken, voederplanken, pindakokers, cakehouders en appelprikpunten gecontroleerd en aangevuld zijn. Kokosnoten zijn geen succes. Administratie bijwerken is weer opgang gekomen. Kerstversiering opgehangen.

27 december We hebben nog maar 2 dagen om dit jaar de nieuwe container te plaatsen. Op mail naar B&R nog geen antwoord. In het Park begonnen met een rondleiding voor het personeel om de taailingen en bloeiende hazelaar te laten zien.

{tab=2013}

 

GESCHIEDENIS 2013

 

1 januari Aardige rommel in het Park, gebroken kokosnoten en grapefruits.

 2 januari Geproost op het nieuwe jaar. Egelrefugium gebouwd en een oude

gammele zomereik,die ooit als hakhout was begonnen met 3 stammen, op ±

2meter omgebouwd tot knoteik. Pinda’s en extra pindakoker besteld bij

Vogelbescherming

 5 januari Voeren en nieuwe pindakoker geïnstalleerd, mezen tonen geen interesse.

 6 januari Nieuwe pindakoker anders opgehangen. Nieuwe plek pindakoker

 leverde wel belangstelling van de mezen op

 12 januari Liesbeth is naar Nieuwjaarsbijeenkomst van de Mycologische

vereniging geweest.Kwam terug met de boodschap dat de nieuwe paddenstoel

 geen taailing maar de Blauwgrijze schorsmycena is. De soort is vrij nieuw

 voor Nederland.

 13 januari Winterexcursie. Om 12.45 uur in het park, alle smeerplekken

aangevuld. Kokers en cakehouders gevuld. Vogels alom. Om 13.00 uur kwamen

Joop en Jonice helpen. Rondje gelopen en 28 genummerde piketten geplaatst.

Toen het rondje af was, kwamen de eerste van de totaal 12 deelnemers al

binnen. Het was berekoud, veel paddenstoelen die op donderdag nog

zichtbaar waren verdwenen.Tijdens de rondleiding gingen we steeds

sneller lopen en korter stilstaan. Ondanks het enthousiasme van de

deelnemers, uit lijfsbehoud, hetgeheel ingekort tot 5 kwartier. Voor de tweede rondleiding kwam niemand, dus vroeg thuis.

 18 januari In het park meldden 2 bezoekers de aanwezigheid van 3 reeën.

Via het ijs gekomen en vertrokken. Na het voeren foto gemaakt van de sporen.

19 januari Joop en Sjef hebben 2 wakken gehakt voor de ijsvogels. Voorschrift

van Ineke Slort gekregen. Ineke is een van onze specialisten.

20 januari Tuinvogeltelling. 8.30 uur in het park. Wakken opengemaakt, dat ging

makkelijk want water stond ongeveer 10 cm lager. Resultaten telling: 3 soorten

minder dan in 2012, maar nieuw Buizerd, Holenduif en niet gezien:

Groenling, Spreeuw,Turkse Tortel, Fazant en Stadsduif. Extreem 6 Roodborsten

en 17 Vinken. Op klompen was het beste te doen. Na 12 uur begon het even

serieus te sneeuwen. Temperatuur daalde tot -5,1 oC

 25 januari De wakken waren in 1 dag voorzien van 2 cm dik ijs. In je eentje

levert dat een hele natte rug op. Een lange spleet in een boom in de bosrand, die

we gebruikten als smeerplek voor zien van zitgelegenheid. Roodborst eet nu bijna

uit de hand. Na de lente-excursie in april, zullen in het vervolg alle

seizoensexcursies op de tweede zondag van januari, april, juli en oktober

gehouden worden. Dit in verband met de koopzondagen.

30 januari Vanwege slechte weer, gidsencursus bij mij thuis. Joop kwam iets later. 

Veel zaken besproken, Klappers aangevuld, omdat ze erg dik worden komen er

in de opslag voor elk seizoen postbakken. De ontworpen jeugdspelen

(memory en kwartetten ) bevatten voor velen een leermoment. Ook over de

inrichting gesproken. Achter de container komt een blote voetenpad voor de jeugd.

 1 februari Kreeg tijdens het voeren van een R&B-medewerker ( voor de laatste keer hier

vertaald, dat was de BOR ) te horen dat de reeën die vorige maand door het park liepen

door loslopende honden het brosse ijs van de Zuiderplas zijn opgejaagd en daarin

verdronken.

7 februari Mail: van R&B 19 februari wordt de container geplaatst. Heuglijke nieuws rond

gemaild. Tijd nog niet bepaald.Pasjes gemaakt voor het voltallige personeel.

13 februari In het park begonnen met bladeren onder de bomen te verwijderen. Op

sommige plekken waren hopen blijven liggen. Gevolg veel voorjaarsbloeiers door broei

al ver uitgeschoten.

18 februari ’s Morgens oorkonde afgemaakt en waterdicht ingepakt. Om 11.30 uur

 voeren, was er om 12 uur mee klaar. Om 13.00 uur stond container voor de deur.

Fantastisch, fonkelnieuw, maar helaas blauw en zonder passend slot. Oorkonde

ingegraven. Door het lange wachten was de fundering niet meer waterpas, we krikken

morgen de steen aan de rechtervoorkant een paar mm op.

 19 februari Met Joop en Sjef stellingen gebouwd van DHZ-pakketten. Het eerste rek

duurde bijna een uur, daarna ging het steeds vlugger

 20 februari Veel gefrutsel aan de container en vroeg weg door het weer. Er stond

een fantastische gift op de giro ( 6 55 49 17 24 ) van buurtbewoner J.R.

 21 februari Verder met voeren, het konijndicht maken van de onderkant van de

container, Aan de vele voetsporen was te zien dat er minstens 20 bezoekers zijn geweest.

 26 februari Nog geen antwoord van R&B op de vraag of we de container mogen

decoreren. Vervolgmail gestuurd met de opmerking dat “ Wie zwijgt stemt toe”.

Bij het voeren van de vogels begonnen met de vetbollen, op bepaalde plaatsen met

stevig ijzerdraad op te hangen, in plaats van touw. Eksters vallen van de bol, maar

kennen wel kunstje van takelen. Ze hijsen de bol op, hangen het touw over een zijtak

en pikken het touw in een dag kaal.

 4 maart Kreeg onderweg naar het park van passanten te horen dat kauwtjes

ONZE STEENUIL lastig vallen. Voeren aan het afbouwen.

 5 maart Vroeg in het park, ontvangen met heel veel vrolijk gefluit.

  6 maart Druk met blad kruien en container inrichten. Er vloog een hommel sp.

 ‘s Avond IVN-jaarvergadering, gezellig druk en tip gekregen dat nachtvlinders ook gebruik

maken van de vetbollen. Toch eens ‘s avonds gaan kijken 

7 maart Folders naar VVV en Copyshop, via Vacaturebank Galant “sollicitatie” van

Sanne Struick, zij wil graag bodem- en waterdiertjes inventariseren. Het probleem van

 moeilijk in en uitrijden van kruiwagens en generator opgelost door een oprijplaat

( op-rij-plaat) te bestellen. Deze kan ook gebruikt worden als de afvalhoop te hoog wordt.

Het was druk in het park, 11 werkers actief, fotograaf Brigitte die haar voorstudies kwam

laten zien en Sanne die kwam kennismaken en gelijk aan de slag ging. Selma heeft haar

een rondleiding gegeven. Kwamen kruiwagens te kort. Interieur schiet op: ladder en de

eerste spaden hangen al, rekken links al enige tijd klaar, oude rek verplaatst en wanden

oude container helemaal kaal. Geen tijd gehad om alle spinnen te determineren.

Op-rij-plaat besteld.

 8 maart Het voeren, na afbouw, toch maar weer een tandje bijgezet.

 11 maart Provinciehuis zorgt voor minstens 40% van onze bezoekers. Ambtenaren lopen

in hun lunchpauze een rondje door het park. Narcissen lijden niet onder de

nachtvorst. Parkwas weer kaal gegeten.

 14 maart Samen met Cor het perk bij de ingang ingeperkt en gevuld met vlier,

vogelmelk, voorjaarshelmbloem en dergelijke. In de container gereedschap gesorteerd

en plaats bepaald.

 15 maart De kou is nog niet van de lucht, toch maar weer 10 kg voer kopen. Er gaat

soms wel 2,5 kg strooivoer op een dag doorheen. Vetbollen vliegen ook de tent uit.

 16 maart De consumptie viel mee alleen smeer en vetbollen moeten aanvullen. Het

vetbollen maken gaat steeds gesmeerder, 8 vetbollen in 10 minuten zonder mijn handen

te branden of de keuken vet te maken.

18 maart Posters verspreiden, moet je niet op maandag doen. De adressen waar ook

folders naar toe moeten zijn dan dicht. Terloopse waarneming: alle privéadressen met de brievenbus in de voordeur hebben tochtstrip. Alleen maar gekeken of er nog voldoende

voer was.

 

19 maart Tot mijn verrassing : de oude container was weggehaald

 

20 maart Geachte cliënte het is LENTE, zelfs de verkeerslichten worden vaker groen.

Bij de poort bloeit de toverhazelaar.

 

21 maart We vonden een hele oude foto van de eerste plantenmuur. De historische tekst is iets te lang. Samenvatting: Aangelegd 1960. Jubileum dus te vroeg gevierd.

 

Grootte 2,5 ha.

 

Dat is 25% meer dan we dachten.

 

De vijver is heel schoon door kwel.

 

Wij dachten door regenval, want de vijver staat altijd hoger dan de Zuiderplas.

 

23 maart Bij het voeren de eerste herfsttijloos ontdekt.

 

25 maart Rondje park gemaakt en gemerkt dat alle voorjaarsanemonen door

de konijnenzijn onthoofd. Hyacinthen vertonen nog geen enkele knop.

28 maart Om 10 uur stond Co Korsten voor de deur.Hij heeft de boekhouding bijgewerkt. 10 x vlugger dan ik. Afspraak gemaakt dat hij elke maand dat een keertje komt doen

 

29 maart Voer gekocht en gevoerd. Na afloop de pen uit het slot laten vallen. Die

rolde onder de container. Een klein uurtje bikken voordat ik er weer bij kon.

Indien gevraagd zal ik de wet van Murphy uitleggen.1 april Dit jaar geen flauwe

mop. Declaratie gemaakt, een stuk makkelijker dan vroeger.

 

3 april Selma’s kruidentuin was geplunderd o.a. Marokkaanse Munt was zoek.

We kunnen uit opheffende kwekerij flink wat gratis bomen krijgen. .

 

7 april Lente-excursie. Om 10 uur in het park. Alleen narcissen en restanten

sneeuwklokjes in bloei. Geschikte foto’s gesorteerd, zwerfvuil geruimd o.a. 43 peuken

en demonstratie modellen opgezocht. Ondertussen kwamen 27 personen het

park bezoeken, 7 folders uitgereikt. Om 14.00 uur 2 deelnemers, tijdens de

beginuitleg groeide dat tot 6. Tot mijn en hun verbazing bloeiden er ineens:

Slanke Sleutelbloem, Blauw Druifje, Krokussen, Bosanemonen, Speenkruid en

stoven de Taxussen uitbundig. De Groene Specht lachte ons regelmatig uit. Het

Steenuiltje was ook erg actief. Napraatpapier en folders vonden na afloop gretig aftrek.

 

8 april Ontwerp Brigitte ontvangen en aan werkgroep, R&B en verfdonateur gemaild.

We hebben voor 30 vierkante meter groene verf nodig. We zijn op zoek naar iemand

met een strakke hand van schideren.

 

9 april Afgekeurd glaswerk en stukjes afvalslang bij St.Janslyceum gekregen

om in bijenhotel te gebruiken. De gangen in bijenhotel moeten heel glad zijn.

Lege ballpoints zijn ideaal. Opslag gedeeltelijk verder op orde gebracht. Verfbranders geregeld om stickers van de container te verwijderen.

 

Bijenhotel schoot ineens erg snel op. In de theepauze 6 meter touw uitgeplozen als nestmateriaal en daarmee een korfje gevuld. In de eik opgehangen zodat we goed

kunnen volgen of de mezen al aan het nestelen zijn.

 

11 april Jan Vleermuis controleerde de kasten, nergens een teken van leven,

maar hij ontdekte wel bloeiende Maartse Viooltjes. Weer een voorraad pluis

opgehangen, deze keer uitgepluisde poetsdoeken.

 

12 april Voor de laatste keer dit seizoen cakes, smeer en vetbollen gemaakt.

 

17 april Pluis was op. Keihard gewerkt aan Bijenhotel, verwijderen letters op de

container, gevallen blad en inrichting opslag. Dotter in bloei en grote plakkaten

bruine kikkereieren in de vijver. Tjiftjaf liet zich regelmatig horen. Gerard

gaat de nestkasten onder zijn hoede nemen. Aan het eind van de dag waren

verfbrander en Gerard behoorlijk warm gelopen, maar de letters waren er af.

 

18 april Om 12.30 in het park, gereedschapskisten gelabeld, verder met

indeling. Vegetatie- deskundige van de provincie aan waarnemers toegevoegd.

Lelietje-van-dalen steekt ook de kop op.

 

20 april Van 9 tot 16uur bij de opening BBS-zuid, mooi verhaal en demonstratie

met Blaasjeskruid ging door het ontbreken van beloofde WIFI niet door.

Alle “Groene” standwerkers hadden vragen voorbereid, we vielen onder 1 nummer

van de stempelkaart. Na een trage start werd het na 2 uur duidelijk drukker.

De tijd gebruikt om de Huismus telling te promoten. 42 mensen beloofden om

zondag om 10 uur de Huismussen in hun omgeving te tellen en de gegevens

naar Witte Mus te mailen. Ebony won de Heemparkquizz.

 

21 april Vergat bijna zelf Huismussen te tellen. Zag er maar 1. Grote verrassing:

tijdens het Koning-schieten van het Schuttersgilde de Oude Schuts was onze

nestkast-coördinator in staat om de Papagaai ( het houten doel in de vorm van

een vogel ) met zijn tweede schot van de steun te schieten.

 

22 april Weer een stukje boekhouding en adressenlijst.

 

23 april Voorbereiding gesprek Rinus de Vrie over relatie Heempark en R&B, o

 

Gesprek met Rinus prettig verlopen, veel wolken van de hemel geveegd.

Rondleiding door het Park verhelderde veel voor hem. Ter plekke besloten de leilinden

niet te plaatsen. We gaan een proef nemen met regelmatige besproeiing.

 

24 april Om 9 uur allerlei zaken naar Park gebracht en erg veel zwerfvuil

opgeruimd, kraailook en winterpostelein in perk bij ingang geplant. Container lag vol

met pootgoed gekocht door Cor en Joop. Weer naar huis. Verslag gesprek nog niet

binnen, om 11 uur met de rest van de spullen naar Park. Bezoeker meldde Putters,

zelf nam ik Citroentje en Witje sp. waar. Verder in bloei Hondsdraf en Gele Dovenetel.

Joop en Gerard hebben veel van het uitgedunde hout afgevoerd. Cor, Ahmed en Rik

hebben een Haagbeukhaag aangelegd ter hoogte van de container, dus zitten we

in het vervolg niet meer op de tocht. In de theepauze een samenvatting van gesprek

met Rinus de Vrie gegeven.

 

25 april Alle aankopen geplant, meidoornhaag op de plaats van bijenhotel

gezet. Bijenhotel van doorzichtige controlebuisjes voorzien ( BIC- pennen ideaal

voor dit doel ) en andere gaten gevoerd met plastic slang, volgende week het

wonder plaatsen achter de meidoornhaag. Rondje park gemaakt , zomerklokje

in bloei enper ongeluk kievitsbloem omvergelopen.Look-zonder-look staat op springen.

We hebben nog nooit zoveel bosanemonen gehad. Het gevolg van verregaand

bladharken. Toch wel een beetje mineurstemming door het niet ophalen van de

leilinden. Het nathouden van de muur zal problemen opleveren. Morgen een kijken

of er een mouw aan te passen is. Voorts 2 soorten ereprijs in bloei.

 

26 april Mails en telefoontjes over de leilinden. Op de lange duur toezegging

gekregen van Henk Verschuur dat a.s. woensdag de bomen in het park worden

afgeleverd. Voorbereidingen van de dag van de stadslandbouw. Mail van Brigitte

met laatste ontwerp, jammer dat de ijsvogel gevlogen is.Brigitte beloofd een

versie met ijsvogel.

 

27 april Naar Stadlandbouwmarkt met allerlei progandamateriaal. Ongeveer 50

folders verspreid. Flinke zak met voor bijen aantrekkelijke bloemzaden meegekregen.

Het was er erg druk, vooral veel mensen uit het bekende circuit.

 

29 april Een oude bekende ( Piramidevlinder) heeft weer zijn plekje gevonden bij het

slot van de opslag. Contact opgenomen met Heempark “De Blekert” in Schijndel om

ons Midzomerfeest te regelen. We zijn 4 juli niet in het park. Definitieve

ontwerp decoratie ontvangen. Laat het hier niet zien. Kom maar naar de onthulling.

Je krijgt hier over een mail.

 

1 mei Binnen een uur na verzending van het maandverslag kreeg ik een mail van

Tineke Cramer dat de Piramidevlinder waarschijnlijk de Tweestreepvoorjaarsuil is.

 

Poort opengezet voor de leilinden, kreeg vlak daarna een telefoontje waarin de

chauffeur van R&B mij vroeg waar hij de linden op moest halen. Adres lag bij

mij thuis. Omdat de hele tent wagenwijd openstond gewacht tot Cor er was,

toen en contact gezocht met Rinus. Gebeld en gemaild. Het was ondertussen

14.00 uur en te laat om de chauffeur nog op pad te sturen. Hopelijk lukt het morgen.

Twee meisjes die buiten de poort over een plantje gebogen stonden aangesproken

.Een van de 2 was Vera die morgen op oriëntatiebezoek komt. Folder en summiere

uitleg gegeven.Bijenhotel afgemaakt. Er vlogen: Boomblauwtje, Dagpauwoog en

Oranjetip. Kers, hyacint en schaarse pinksterbloem in bloei.                      

 

2 mei Tot 9 uur gewacht met mails en telefoontjes naar R&B. Nergens reactie,

via de achterdeur ( centrale nummer ) en daar stoom afblazen eindelijk reactie.

Excuses aanvaard, Jasper levert om 13.30 uur bomen af. Ze kwamen op 14.00 uur

en ze stonden na veel passen en meten om 16.00 uur. De zon hielp niet mee om de

juiste plaats te bepalen.

 

Dagkoekoeksbloem, stinkende gouwe, haagbeuk en paardenbloem in bloei,

In de theepauze ideeën over het permanent bevochtigen van de muur

besproken, oplossing komt in zicht. Met Thera mogelijkheden onderzoek

doorgenomen. Besloten volgende week samen met Rick te starten met

macroscopisch onderzoek van waterdiertjes.

 

3 mei Om 9.30 in het Park om de maat te nemen van dikke slang. Foto gemaakt

van de muur, deze lag perfect in de schaduw. Om 12.15 foto gemaakt van de muur.

We zullen een van leilinden moeten verplaatsen. Haspel gekocht, in het Park was Cor

ook al bezig met de schaduw, foto gemaakt om 14.45. Besloten de lage boom meer

naar de muur te verplaatsen. Cor vond een nog nooit waargenomen Linde vlak

bij de ingang. In noodgeval deze ook gebruiken voor de muur. Op afstand 3

zweefvliegen gezien. Tuinhommels ook erg actief.

 

4 mei Om 21.00 uur telefoontje van Joop: 15 meter slang voor €7,50.

 

Tweet naar Pim Lemmers van Bijenlint over ons bijenhotel.

 

5 mei Meer pinksterbloemen dan vorig jaar, veel vlinders, hommels en zweefvliegen,

geen steenuil gezien.

 

7 mei Oosterhof lezing Geslaagde middag, wel van 11.30 tot 17.00 uur er mee bezig.

Wel een zeer dankbaar publiek.

 

8 mei Inventarisatieformulier voor vijveronderzoek ontworpen. Een wereld te

ontdekken voor onze jonge onderzoekers. Om 11.30 in het park, meubilair klaar

gezet, container opgeruimd, alle materialen voor wateronderzoek klaar gezet. Pomp

slang van koppeling voorzien. Zwerfvuil geruimd. Afvalzak werd zo vol dat die niet

met de fiets te vervoeren was. Om 13.30 gebeurde alles te gelijkertijd. Vera de derde

jonge onderzoeker kwam aan, Cor bracht een nieuwe medewerker Courage mee.

Plan verplaatsen van 1 leilinde besproken aan de hand van de foto’s. Sjef, Joop en

Ahmed aan het verplaatsen, Thera water scheppen, Na terugkomst

wateronderzoek gestart, laaiend enthousiasme bij DJO = De Jonge Onderzoekers. Onderbroken door het bepalen nieuwe plaats van de opgegraven linde. Allerlei

accessoires bijeengezocht voor wateronderzoek. Toen begon het te regenen, gat snel

dicht gegooid. DJO-ers waren al teruggetrokken in de opslag. Pomp en generator naar buiten gehaald. Generator op pad gelaten en met verlengsnoer aan de pomp gekoppeld. Pomp en haspel werkten prima, ook de eraan gekoppelde extra 15 meter slang leverde water.

 

13 mei Korte rondleiding voor bezoekers en waarneming van bloeiend

knikkend nagelkruid.Door de bezoekers ontdekt.

 

16 mei Even niet opgelet, niemand afgezegd wegens slechte weer. Container

verder ingericht. Later kwam Rick met ouders. Ze een rondleiding gegeven. Moeder

Rick ontdekte ree. Het was een flits, maar later stond de bok minuten lang te poseren.

 

22 mei 8 KBO - dames voor een rondleiding. Cor liep ook mee, we hadden allebei

een groepje ( samenstelling wisselde steeds ). Sprookjes gingen er in als koek.

Pas tegen vier uur weer bij de ingang waar alles netjes was opgeruimd. De dames

hadden genoten. Op weg naar huis trof ik de groep op de brug. Gevraagd of

ze een ijsvogeltje wilden zien. Dat wilden ze wel, alleen een hele dag op de brug

staan hadden ze er niet voor over.

 

23 mei Niet in de gaten dat het erg slecht weer was. Pas na een en een telefoontje

van 2 DJO-erskwam ik er achter. Omdat er noodverlichting de opslag is ze toch

maar uitgenodigd. In het park verwelkomt door de Koekoek. Met z’n drieën

beestjes geschept. Veel meer kevers dan keverlarven,logische ontwikkeling. Terwijl

Thera en Rick kleumend stug door gingen met determineren een langzaam rondje

park gemaakt met Joop, Rein, Jan Vleermuis en voor een gedeelte ook met Ankie.

Veel meer pinksterbloemen dan in vorige jaren en de hyacinten lelietjes-van-dalen

komen ook op de gekste plekken voor. Jan ontdekte geen vleermuizen maar wel dat

in 2 jaar tijd sommige takken pal voor de kasten zijn gaan hangen. Door de regen

hingen de takken extra door. Hij gaat volgende week snoeien met een hele

lange snoeischaar. Hem ook de werking van de endoscoop uitgelegd.  

Thuis maaischema voor de bloemenwei gemaakt.

 

MAAISCHEMA AFGEPLAGDE DEEL BLOEMENWEIDE

BOSRAND

STROOK van ± 1 METER BREED NIET MAAIEN

HET NIET INGEZAAIDE DEEL

INGEZAAIDE DEEL

AUGUS-TUS

JULI

JUNI

MIDDEN AUGUSTUS

I.V.M ORCHIDEEN

MIDDEN JULI

MIDDEN JUNI

STROOK VAN ± 1 METER LANGS HET PAD LATEN STAAN TOT HERFSTMAAIBEURT

PAD

 

 

 

TOELICHTING:

 

 1. vDE BEDOELING IS ALLE SOORTEN DE KANS GEVEN OM ZAAD TE PRODUCEREN
 2. vAFGEPLAGDE DEEL VERDELEN IN 4 ONGEVEER GELIJKE DELEN.
 3. vHAAKS OP HET PAD WERKEN, 1 METER UIT DE KANT LAGE PIKETTEN PLAATSEN

 

       OM TE VOORKOMEN DAT IN DE KOMENDE JAREN DE GRENZEN ONDUIDELIJK WORDEN.

 

 1. vMAAISEL DROOG LATEN WORDEN EN UITSCHUDDEN VOORDAT HET AFGEVOERD WORDT.

 

27 mei Weer gezellig met Co de boekhouding op peil gebracht. Er komt nu werkelijk

schot in. ‘s Middags poging gedaan om de verlichting in orde te krijgen, helaas liet

een soldeerpunt los, dus wachten tot woensdag de generator aan gaat.

 

28 mei Toch maar “even” gesoldeerd, alles bij elkaar 2 uur mee bezig, soldeerbout

lenen, led strip naar huis halen, In het park soldering testen enzovoort.

 

29 mei Cor, Courage en Ahmed hebben de aanval ingezet op de akkerdistel. Thera en

Rick stoeiden met verschillen tussen de 3 aanhangsel keverlarven.

 

30 mei Ankie, Rein, Cor en Ahmed in gevecht met zuring en akkerdistel. Rick en

Thera vangen steeds grotere keverlarven. Cor heeft uilenkast geïnspecteerd, 2 jongen

die zelfstandig de aangeleverde prooi moeten verwerken, ze zijn al uit het dons.

Piketten voor maaischema gemaakt en geplaatst.

1 juni Het merendeel van dit verslag is tijdens mijn vakantie gemaakt door de medewerkers. Verslag Joop:

 

 Cor heeft aantekeningen gemaakt dus die krijg je nog.

 

Op de zondag na mijn thuiskomst ben ik gaan kijken in het park.

 

Toen ik weer wegging zat er een mevrouw ( Ellen Voskuil )buiten op een krukje om foto's

te maken van het nest in de dode boom die je aan de buitenkant kan zien.

 

Daar heeft een bonte specht een nest met jongen.

 

Ze vroeg mij om de plaats waar we de ijsvogelwand hebben, die heb ik haar gewezen.

 

Ze liet mij een prachtige afdruk zien van de uil in ons park.

 

Ik heb haar gevraagd onze website te bezoeken en jou wat mooie foto's te sturen.

 

Afgelopen donderdag 20 juni regende het hard en kwam er een groepje

(7 man/vrouw ) langs. Een mevrouw vroeg naar Cor omdat ze die kende van de

dagopvang waar zijn werkt. Cor was er niet, maar ik heb ze in de stromende regen

met de paraplu van Rein een rondleiding gegeven.

 

We ontdekten verse stinkzwammen langs het bospad links iets voorbij de liggende

bomen met de bladhoop.

 

Verder staan op wei bij de eik weer orchissen te bloeien.

 

5 juni Nieuwe aanplant water gegeven

 

6 juni Rondleiding voor drie personen die naderhand zijn gaan tekenen.

 

‘s Avonds leidde Cor 20 leden van Biodivers rond, kikkers waren zeer druk, ze kwamen

tijd tekort.

 

12 juni Lichte regen, eerste stuk op het niet ingezaaide gedeelte gemaaid. Jonge

spechten lieten zich goed horen en zien leverden voor Ellen mooie foto’s op

 

13 juni Droog en warm, met de pomp de vlindertuin flink water gegeven
19 juni Mooi weer. Van het park genoten en bijenhotel aangevuld.

20 juni Veel regen, de tent opgezet voor Rik en Thera voor hun onderzoek.

Joop heeft een rondleiding gegeven voor passanten.

 

25 juni Er komt een imk(st)er zich oriënteren over de mogelijkheden van het plaatsen

van een of meer kasten. Gerard (IVN) Sluiter stuurde een foto van de vijver uit 1992,

om te vergelijken met de huidige toestand.

 

26 juni Lekker druk met personeel. Rik, Vera en Thera klopten een laken vol met

insecten uit. Leuk als je bang van spinnen bentJoop en Gerard maaiden de eerste strook

 

bij de eik, ze deden dat erg voorzichtig want er stonden (staan er nu nog steeds )

40 Orchissen. Piketten waren bijna niet te vinden. We gaan ze vervangen door rode.

 

27 juni Ellen Voskuil ingelijfd als hoffotograaf en 2 van haar foto’s doorgestuurd

aan werkgroep. Resultaten hommeltelling: 5 akkerhommels, 7 boomhommels

 

en 2 weidehommels.

 

Resultaten waterbeestjes onderzoek:

 

Weekdieren

Geleedpotigen

Broze slibworm

Eenoogkreeft

Watermijt

Worm, Gele kop transparant

Libellenymf

Waterpissebed

Worm, Gele kop harig groen lijf

Muggenlarve zwart

Waterroofkever, diverse larven

 

Muggenlarve rood

Waterroofkever, dwerg

Wormen

Slingermuglarve

Waterroofkever, geelgerande

Schijfhoornslak

Ruggezwemmer 12 mm

Waterroofkever, gegroefde

 

Ruggezwemmer16 mm

Waterroofkever, venster

 

Vijverloper

Watervlo

 

 1 juli Rondleiding in het kader van de Zomerschool. Redelijk weer,

enthousiaste deelnemers en leiding. Bijenpetitie door iedereen getekend. werd leuk

gevuld. Afspraak gemaakt voor rondleiding IVN-Kempenland, 15 deelnemers,

zaterdag 6 juli, dat zijn 3 rondleidingen deze week. Tot mijn schrik ontdekt dat

op alle informatie voor de Zomerexcursie 13 juli staat en dat is een zaterdag. Maar

ook op sommige plaatsen 14 juli, dus dat worden 4 excursies.

 

2 juli Boodschappen voor Midzomerfeest halen. Er zat weer een mooie foto van Ellen

in de mail. Was deze keer instaat de kwaliteit beter te bewaren. Maar er gaat

toch iets verloren door png. Rabarber ontdekt.

 

3 juli Greet kwam zich oriënteren over de mogelijkheden om bijenkasten te plaatsen.

 

 3 juli Greet kwam zich oriënteren over de mogelijkheden om bijenkasten te plaatsen.

Zij ziet er vanaf i.v.m kwetsbaarheid plaats. Heel mooi meniezwammetje in het hout

van de fietsenstalling.

4 juli Midzomerfeest, gevierd op de Blekert, heemtuin van Schijndel. We konden het

voordeel zien van een tuin die afgesloten is en vlak bij een woonwijk ligt.

Fantastisch onderkomen, met heel mooi dak, duidelijke biotopen en mogelijkheden

voor cursussen ( en party’s ). We bubbelden na afloop over van de ideeën. Besloten

met een theekransje op het erf van Cor’s zuster. We gaan ons de komende weken bezinnen

over de mogelijkheden. Het model bijenhotel is zeker de moeite waard

 5 juli Rondleiding in het kader van de Zomerschool. Vijf deelnemers, groot enthousiasme

voor de rupsen van de Helmkruidvlinder, ze waren massaal zichtbaar. Ook de kruidentuin

trok

sterk de aandacht.

 6 juli Rondleiding IVN-Kempenland – Oost, leuke groep met behoorlijk wat kennis. Zeer

leergierig, ze waren vooral verbaasd over de bladroller en de helmkruidvlinderruspen.

Een paar gerolde blaadjes open gepeuterd, maar geen duidelijke inhoud gevonden.

Beuk en hazelaar dragen behoorlijk vrucht. Vanwege gemiddelde leeftijd een rustpauze

bij het monument van de storm 2012 ingelast.

 7 juli Gemaild met onze vlinderkenner, de bladroller is zeer waarschijnlijk Byctiscus

betulae, een snuitkevertje van de familie sigarenmakers. In het Nederlands

Grote Sigarenmaker.

 8 juli Inventarisaties bijgewerkt, we staan nu op 849 ooit waargenomen soorten.

9 juli Naar aanleiding van de enthousiaste reacties op bezoek aan de Heemtuin

Schijndel een ideeënlijst gemaakt.

 10 juli Grote verrassing in het Park, onze paddenstoelendeskundige Yvonne Dijkman

was met Frank van de paddenstoelenwerkgroep aan het inventariseren. ’s Avonds kreeg

ik dit bericht: Nou, het is wel iets bijzonders waar wij voor kwamen. Het blijkt een

Gelobde pruikzwam te zijn (Creolophus cirrhatus). Het is een necrotrofe parasiet,

wat wil zeggen dat hij levende bomen aan kan vallen, en daarna ook nog de dode

boom verder afbreekt. Hij is vrij zeldzaam, op de Rode Lijst van 2008 komt hij voor

als Bedreigd. Verdere vondsten:

 

 Grijze buisjeszwam (Bjerkandera adusta)

 Zadelzwam (Polyporus squamosus)

 Elfenbankje (Trametes versicolor)

 Witte bultzwam (Trametes gibbosa)

 Hulstdekselbekertje (Trochila ilicina)

 

 Bij het openen van de container een foto gemaakt van een spin de haar eierkaspels

bewaakt. Thera ving insecten, waaronder vermoedelijk een wespendoder. In de

theepauze ideeënlijst doorgenomen. Wim kwam ook nog even buurten. Twee leuke

gesprekken met passerende oude medewerkers, ze misten allebei de Betonie.

 

Weiland voor de poort helemaal gemaaid. Na afloop naar afsluiting Zomerschool, te laat

voor de Powerpointpresentatie, maar we krijgen alle foto’s opgestuurd. ’s Avonds

telefoongesprek met Selma, Ze heeft fulltime werk, ze zoekt naar een waardige

opvolger. Haar beloofd dat er een bordje met Selma’s Tuin bij de kruidentuin komt.

 11 juli Bordje voor Kruidentuin gemaakt, het is door Joop opgehangen. Ook een poster

gemaakt van Gelobde pruikzwam. Tot onze grote verrassing kwam Renee weer

meewerken, hij assisteerde Thera bij de insectenvangst. Joop heeft ook Maretak geënt

op een wilg en Bijenhotel aangevuld met 2 natte dennenappels. Als ze droog zijn

ideale broed gelegenheid voor de bijen. Er is een heel hoog gras opgekomen bij de

vijver, Jurgen uitgenodigd om het te determineren. ( resultaat: Hennegras )

 13 juli Zomerexcursies niet erg druk, totaal 10 deelnemers, maar beide excursies

konden zich verheugen over de aanwezigheid van een persfotograaf. Binnenkort op

BoschtionTV en in de krant. Bij de voorbereiding kwam onze hoffotograaf het park

binnen, haar foto van de dag, in het Bossche Broek gemaakt, is zo mooi dat ik hem toch

plaats. Het was maar 400 meters van het Park. Joop heeft met zijn fietscomputer de

lengte van de paden gemeten, totaal maar 850 meter. Tijdens de excursies mooie dingen

gezien, namen opgevraagd bij onze experts Tineke en Yvonne. Cor die met eerste groep

meeliep werd door de helft van de deelnemers herkend vanuit verschillende vrijwilligersorganisaties. Natuurlijk weer vergeten groepsfoto’s te maken.

 14 juli Zeer weinig deelnemers, maar wel 2 ingevulde handtekeninglijsten voor de actie

Laat de bijensterfte uit de schappen halen. Tweede excursie telde maar een

deelneemster, met haar afgesproken dat zij een met een groep vrienden op een door

haar te bepalen datum een rondleiding kan krijgen. Onbekende vlinderfotografen lopen

dwars door alle begroeiing. Humor: iemand vond gisteren in een holle boomstam veel

bladeren, heeft het gat leeggehaald en een potje mee naar huis genomen om het thuis

weg te werpen. Bij nadere beschouwing bleef het van geocaching te zijn.

Heeft het netjes teruggebracht.

 16 juli We haalden ook de krant: Brabants Dagblad van 17 juli voorpagina

Regio ‘s-Hertogenbosch

 17 juli Voor de aanvang kregen we bezoek van Jan van der Straten KNVV uit

St. Michielgestel. Hij wist van de gelobde pruikenzwam en maakte mooie foto van de Zwavelzwam. Hij zag ook de gewone hertenzwam (nieuwe soort ) teller nu op 853.

18 juli Maaisel van het eerste perceel het park uit gewerkt. Het was maar 1

kruiwagen vol. Trappetje uit gegraven bij kweekplek om het water tappen minder

gevaarlijk te maken. Taken lijst door genomen. R. kwam niet, in de theepauze

besloten via Twitter, Galanten een persbericht een oproep te doen voor een nieuwe

kruidenfee. Langdurig over het maaischema gesproken. We zien het een jaar aan.

Bosmaaier wil nog steeds niet starten, we vragen de gemeente om hulp.

Vanwege de hitte vroeger gestopt.

 20 juli Twee vacatures naar Galant gestuurd. Antwoord was we zijn op vakantie tot 1/8.

 21 juli Iets wat regelmatig in het Park gebeurt. Vervellen van een eendagsvlieg ( haft ).

Deze goed kunnen zien omdat het niet in het

Park gebeurde, maar in de hal naast mijn brievenbus.

 24 juli Biertafel werd op tijd afgeleverd, in drie etappes op steekwagen naar het Park

gereden. Thera en Vera inventariseerden eerst Juffers en toen die niet enthousiast vlogen

gingen ze over op Hommels. Vingen een o.a. Psithyrus vestalis, een koekoekshommel.

Teller op 854. Kruidentuin en kweekplek besproeid. Branddeken opgehangen, maaiplan uitgevoerd weer om de orchissen heen gemaaid. Van de orchissen die in het eerste perceel stonden zijn er van de veertig nog maar 10 over. Netjes afgeknipt. Gestolen goed gedijt niet. Wilde Peen opgekomen, jaren gemist.

 Klapbord van zomerinformatie voorzien. Beloofde onderhoudsman kwam niet opdagen

 25 juli Met Henk gebeld over onderhoudsman en prullenbakken, gaat zijn best doen.

Het was loeiheet in het Park. Gesproeid door Joop, Cor en Ahmed. Thera was alleen,

Vera had haar voet verstuikt en Rik is op vakantie. Hoop troep opgeruimd in de container.

Vroeg gestopt. Mevrouw die een korte rondleiding wilde als voorbereiding op een

familie-uitje kwam niet opdagen. Tot 4 uur op haar gewacht.

 29 juli Afspraak met Co verzet. HUMOR: Kreeg telefoontje van een dame van

stadstoezicht, zij maakte bezwaar tegen het buiten het Park verzamelen van ons

organisch afval. We doen dit al 53 jaar. Zij neemt contact op met Henk Verschuur omdat te reguleren.

 30 juli Misschien is het toch handiger om een Laser-kleurenprinter te kopen. Een

telefoontje gekregen van Bas…., hij heeft interesse in het inventariseren van de vijver.

Hij komt 1 augustus kennismaken.

 31 juli John was weer terug in het park. Het was zolang geleden dat hij de opslag nog

nooit van binnen had gezien. De allerlaatste plank in de stelling aangebracht. Mijn cirkelzaag

mist in de loop van de tijd minstens de helft van zijn tanden. Informeel afscheid genomen van onze Jonge Onderzoekers. Ze kregen alle drie een boek uit mijn weggeefbibliotheek

en een Ijsvogelspeldje. Ze waren vandaag heel actief met het determineren van grassen,

geen voor het Park nieuwe soorten ontdekt. Vera blijft komen de andere twee hebben studieverplichtingen Ahmed heeft in de nieuwe taakverdeling het afvalbeleid op zich

genomen, hij doet dat perfect.

 

1 augustus Er zat weer een mooie foto van Ellen in de mail. Zij maakt de plaatjes waar ik

geen tijd voor heb. Baki vond het model ID-kaart veel beter dan het oude model. Meer

tekst en minder plaatjes. Zijn functie staat er duidelijk op omschreven

 

2 augustus Lang aan het stoeien geweest met de kruidentuin folder.

 

4 augustus

 

VLINDERTELLING

2010

2011

2012

2013

 1. 1.

Atalanta

2

0

2

1

 1. 2.

Bont Zandoogje

3

8

7

1

 1. 3.

Boomblauwtje

2

1

3

0

 1. 4.

Citroenvlinder

0

1

1

4

 1. 5.

Dagpauwoog

5

2

1

2

 1. 6.

Distelvlinder

0

1

0

0

 1. 7.

Gamma-uil

4

0

3

10

 1. 8.

Gehakkelde Aurelia

1

0

3

0

 1. 9.

Groot Koolwitje

0

6

0

2

 1. 10.

Kleine Geaderde Witje

1

2

3

0

 1. 11.

Kleine Koolwitje

3

1

9

1

 1. 12.

Kleine Vos

0

0

1

0

 1. 13.

Kleine vuurvlinder

4

1

0

0

 1. 14.

Landkaartje

0

0

0

1

 1. 15.

Oranje zandoogle

0

0

1

0

 1. 16.

Piramidevlinder

0

0

1

0

 

AANTAL TOTAAL

25

23

35

22

 

Totaal aantal soorten

9

9

12

8

 

 

 

6 augustus Met 3 IVN-ers in het park paddenstoelen gezocht ( Yvonne, Frank en Liesbeth ).

 

Waargenomen: platte tonderzwam, zadelzwam, heksenboter, dikrand tonderzwam,

zwarte houtskoolzwam, zwavelzwam, grijze buisjeszwam, wieltjes, kussenvormige

houtzwam

 

9 augustus Met Jurgen naar de grassen gekeken. Het was erg laat in het seizoen, dus

moeilijk werken. Twee soorten aan de lijst kunnen toevoegen ( hennegras en gewoon

struisgras ).

 

11 augustus Kwart over zeven. Het was weer heel stil in het Park, na de derde

licht- en lawaaivoorstelling op de Pettelaarse Schans. Vogels duidelijk verder van slag.

 

De kruitdamp van het vuurwerk was nog te ruiken.

 

14 augustus Bij aankomst propaganda van Greenpeace op de poort gevonden. Veel

gemaaid, moeraspad, het volgens maaiplan gedeelte afgeplagde en opnieuw ingezaaide

perceel en onder de eik. Doornappel en knoflook in de heksenhoek van de kruidentuin

gezet. Rare lidrus gevonden tussen het maaisel. Wie weet wat er aan de hand is? Kreeg

antwoord van de IVN plantenwerkgroep: zij wisten het ook niet. Zelf al iets gevonden

op de Ipadapp. Nederlandse Flora.

 

15 augustus Redactie niet in het Park ( verjaardag Liesbeth )

 

20 augustus Geschiedenis tot maart 2013 aangevuld.

 

natuurlijk welke soort het was. Op Internet naar betonijzer voor het blote voetenpad

gezocht en gevonden, alleen ze leveren het in stukken van 6 meter. Op jacht

naar een betonschaar.

 

22 augustus Betonijzer besteld. Alle lezers hebben het gemerkt, ze kregen een mail

met het verzoek om als ze een betonschaar bezitten deze aan ons uit te lenen.

 

23 augustus Betonijzer ligt in mijn garage. Weegt niet veel, maar als je het in je eentje

moet dragen gaat het zwiepen. Chauffeur hielp dragen, was daar blij mee, want hij had de

keus meehelpen of met een hele lange vrachtwagen rond de Zuiderplas rijden.

 

24 augustus John belde ’s morgens vroeg met de mededeling dat er Ijsvogels in de

buurt van het nest. Rondleiding met 12 collega’s van de eendenkooi Maaspoort.

Veel plezier ondanks de latere regenbui. Ze komen terug voor de Lente-excursie.

 

27 augustus Yvonne Dijkman ( Yvon Champignon ) was na IVN-paddenstoelen-excursie

bij ons thuis, heb haar onderscheiden met het IJsvogelspeldje.

 

Deze onderscheiding krijgen parkwerkers na een jaar werken in het Park en is ook voor

diegenen die langdurig helpen bij determineren van lastig te bepalen plant- en

diersoorten. Ze was er duidelijk blij mee. Deze onderscheiding moet nog uitgereikt worden

aan Tineke Cramer (libellen vlinders en Jaap van der Linden (zweefvliegen).

 

 28 augustus Takenlijst doorgenomen en door aanwezigen aangevuld. Belangrijkste we

gaan de vetbollen en smeer in het Park maken en John voert dagelijks. Sjef koopt een

grote gastank en Ben levert de bijpassende brander en pannen. John bewaart de smeer

thuis om het zacht te houden totdat het gebruikt gaat worden.

 

29 augustus Takenlijst uitgewerkt. Om negen uur in het Park, erg rustig je hoort zelfs

geen vogels. Anderhalf uur zitten filosoferen met een passant over hoe we

Bossche Broekgebruikers het Park in kunnen lokken.

 

30 EN 31 augustus Uitbundig met maaiplan en plattegrond ervoor zitten stoeien,

nog niet volmaakt maar het gaat er op lijken.

{tab=2014}

21 maart werkdag Everest 22 m/vverzetten 36 kubieke meter bladafval en doen het voorwerk van de meidoornhaag

26 maart Meidoornhaag als 14e biotoop aangelegd.

28 maart Piersoncollege met 26 LL 3 Ath in de stromende regen aan de slag. Keihard gewerkt, die jeugd van tegenwoordig.