HEEMPARK   's-HERTOGENBOSCH

 

 

 

HEEMPARK

's-Hertogenbosch

Waar?

Rondleidingen

Incidenteel of op verzoek worden er rondleidingen door het Heempark gegeven. Aanvragen via secretaris@heempark-s-hertogenbosch.nl.

Brabants Dagblad: medio 2006, door Marc van Dam. ( ingekort en aangevuld ) Foto: Marc Bolsius

De nieuwe groep vrijwilligers ( 5 mens sterk ) wil het Heempark flink aanpakken. Er is heel wat werk te verrichten zegt een van de vrijwilligers. Een aantal mensen heeft de afgelopen tijd hard gewerkt, maar konden niet alles bijhouden. Daardoor zijn delen van het Park overwoekerd met bijvoorbeeld Bramen, Brandnetels en Klimop, ook hebben de Esdoorns zich te veel kunnen verspreiden. Ze willen het Park in de oude staat terugbrengen. In het Park zijn nu ongeveer 400 soorten kruiden, bomen en struiken te vinden. Volgens adviseur Rob de Vrind, mogen dat er veel meer worden. In 's-Hertogenbosch en omgeving zijn zeker 750 soorten te vinden. Het zou mooi zijn als die hier straks allemaal te zien zijn. 

 

Lees meer: Goed bewaard geheim wordt nieuw leven in geblazen.

Tijdens een zeer geslaagde Nacht van de nacht 2010 op zaterdag 30 oktober zijn er 5 groene handdrukken uitgereikt aan organisaties en personen die zich inzetten voor de biodiversiteit in en om de stad ’s-Hertogenbosch.

Klik hier voor een foto-impressie.

De Groene Handdruk bestaat uit een trofee en een bijbehorende aanmoedigingsprijs van € 350,-.

De handdrukken waren voor:

1. Initiatiefgroep “Aanplant bomen in de Willem van Oranjelaan”
2. Volkstuinvereniging Deuteren
3. Vleermuiswerkgroep Noord-Brabant
4. Wijkraad Rosmalen

5. Werkgroep Heempark, wij gebruiken de trofee als een soort wisselbeker, ieder werkgroepslid krijgt het lelijke ding enige tijd in huis. Het geld is door onze werkgroep besteed aan deze website.

 

 

HEEMPARK OP BOSCHTION RADIO 95.2 FM, 23 juli 2011

 Leuk interview over stormschade, plantenmuur, en kruidentuin

 

Stormschade in Heempark

STORMSCHADE  20110629 HEEMPARK OP BASTION ORANJE


Heempark zoekt hulp/ gratis open haardhout
In het Heempark bij de Zuiderplas zijn tijdens de storm van 24 juni j.l. zeker 15 bomen omgewaaid
De vrijwilligers hebben al de paden vrij gemaakt, maar er is nog één  gevaarlijke situatie die alleen

mbv de gemeente kan worden opgeruimd.

foto© ben bennekom, 25 juni 2011. De schade aan de bossen van het Heempark, waar ook tientallen bomen omwaaiden of schade opliepen.


Er zijn al vele stammen in stukken gezaagd. Eigenaars van open haarden kunnen zich, de komende

weken melden op de woens- en donderdagmiddag tussen 13.30 en 16.00 uur om gratis hout op te halen.
Auto’s kunnen geparkeerd worden in de Homeruslaan. Info via 073-6149520.