HEEMPARK   's-HERTOGENBOSCH

 

 

 

HEEMPARK

's-Hertogenbosch

Waar?

Rondleidingen

Incidenteel of op verzoek worden er rondleidingen door het Heempark gegeven. Aanvragen via secretaris@heempark-s-hertogenbosch.nl.

Heempark in de pers

Goed bewaard geheim wordt nieuw leven in geblazen.

De werkgroep werkt samen met de gemeente , die eigenaar van het Heempark is. De werkgroep doet dat via de BOR ( gemeentelijke dienst Beheer Openbare Ruimten ). Er is wat geld beschikbaar voor de aankoop van planten en het verbeteren van de entree, zodat ze groepen beter kunnen ontvangen. Volgens Rob de Vrind is het Park uitermate geschikt voor natuureducatie. " Nergens vind je zoveel verschillende soorten vlak bij elkaar. Het is hier ideaal voor biologieleraren die hun studenten rond kunnen leiden. Maar helaas lijkt dit Park een goed bewaard geheim, er komen te weinig mensen. De afgelopen jaren is er, vanwege een gebrek aan vrijwilligers alleen het hoogst noodzakelijke onderhoud gedaan. De gemeente doet alleen het jaarlijkse groot onderhoud, vrijwilligers moeten het Park verder bijhouden. Zoals het vrijhouden van de paden, snoeiwerk, verwijderen valhout, selectief maaien van delen van de verschillende soorten graslanden en het verwijderen van zwerfvuil. De afgelopen jaren stond Cor van Rooij (68) er vrijwel alleen voor. "Ik ben nieuwe mensen gaan zoeken. Ik ben erg blij dat we weer een groep enthousiastelingen hebben".