HEEMPARK   's-HERTOGENBOSCH

 

 

 

HEEMPARK

's-Hertogenbosch

Waar?

Rondleidingen

Incidenteel of op verzoek worden er rondleidingen door het Heempark gegeven. Aanvragen via secretaris@heempark-s-hertogenbosch.nl.

Heempark in de pers

Een nieuw publicatiebord in het Heempark


Afdrukken bewerk

Op de dag dat Nederland ging stemmen, 10 juni 2010, vond ook nog een andere onthullende gebeurtenis plaats.Onthulling vanbord in Heempark In het Heempark ’s-Hertogenbosch Zuid werd het nieuwe publicatiebord onthuld door wethouder Bart Eigeman. Ben van Bennekom, beheerder en gids van het Heempark, opende met een welkom aan de aanwezigen, o.a. wethouder Eigeman, wijkmanager Rens Jeunink, parkmedewerker Cor van Rooy en enkele IVN-ers, waarna hij in het kort de onthulling van het nieuwe publicatiebord inleidde. Hij kondigde ook een spectaculaire activiteit aan samen met het IVN, die plaatsvindt op 12 september: de ‘Duizendsoortendag’. Verschillende IVN-werkgroepen zullen dan planten en dieren in het park inventariseren en proberen 1000 verschillende soorten te scoren.

Wethouder Eigeman merkte op dat hij binnen het raam van zijn portefeuille (Talentontwikkeling en duurzaamheid) veel kleine maar zeer actieve groepjes mensen ontmoet die zich bewegen op het terrein van natuur en milieu. Hij zal zich ervoor inzetten de deskundigheden van deze groepen samen te brengen en in het licht te zetten. In juli is er op het stadhuis een presentatie van de Werkgroep Eendenkooi Maaspoort, waarbij ook andere groepen zullen worden uitgenodigd. Daarna onthulde hij samen met Ben het nieuwe publicatiebord, dat op ingenieuze wijze verlicht kan worden. Tevens toonde Ben de nieuwe gereedschappen waarvoor de gemeente ’s-Hertogenbosch had gezorgd, o.a. een motorzaag en een bladblazer. Ten slotte presenteerde Ben het fraaie, pas verschenen fotoboek over het Heempark met honderden foto’s van Aloys Riswick. Informatie over dit boek in het hoofdmenu onder Fotoboek.